Vzdělávací akce


Vzdělávání

V rámci Dohody o výkonu pěstounské péče mají pěstouni povinnost vzdělávat se v oblasti výchovy a péče o děti, a to v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. Pro naše pěstouny pravidelně organizujeme vzdělávání formou přednášek a seminářů. Jako přednášející si zveme odborníky z různých oblastí týkajících se péče o dítě (psychologie, pedagogika, pediatrie, zdravá výživa, adiktologie atd.) Snažíme se, aby vzdělávání bylo pro naše pěstouny co nejvíce "na míru", často se tedy podílí na výběru témat dle svých zájmů a potřeb. Během vzdělávacího dne je pro pěstouny a děti zajištěno občerstvení. Zárověň, zatímco se rodiče věnují přednášce, je pracovníky naší organizace zajišťen program pro děti, který probíhá formou různých zážitkových, pohybových, výtvarných či hrových aktivit. Děti mají mimo jiné také možnost být v kontaktu s vrstevníky s podobným životním přiběhem.

img
img
img

2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda