Dětská terapeutická skupina


pro děti v mladším školním věku (6 - 10 let) a pro děti na začátku puberty (11 - 13 let), je určena dětem v náročných životních situacích, se kterými si vzhledem ke svému věku samy jen těžko mohou poradit. Děti se ve skupině naučí rozpoznávat svoje pocity a popisovat je, a to jim následně umožní lépe porozumět i pocitům ostatních. Také se zde naučí kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity.


2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda