Kniha přání a stížností


Postup podání stížnosti

Klient má právo stěžovat si na pracovníka či průběh poskytování služeb vedoucí Služeb pro pěstounské rodiny. Vedoucí služby stížnost vyřídí do 30 dnů od jejího podání. Klient může proti vyřízení stížnosti podat odvolání k rukám ředitelky organizace, která odvolání vyřídí do 30 dnů od jeho podání. Pokud klient není nadále spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Po podání je stížnost vyřízena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů. Je-li stížnost podána na jednání, které má znaky trestného činu nebo jiné závažné skutečnosti, je tato stížnost vyřízena bezodkladně. Klient může stížnost podat ústně, písemně, elektronicky, anonymně i telefonicky. Všechny stížnosti mají stejnou váhu bez rozdílu jejího podání a jsou vyřízeny dle zmíněných postupů. Formulář je ke stažení na webových stránkách, volně k dispozici před vstupem do kanceláře v Náchodě (Hálkova 432, Náchod).2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda