Podpora dítěte


Prostřednictvím poradenství a odborné pomoci chceme:

  • přispívat v začleňování dětí vyrůstajících v náhradních rodinách do běžného života
  • sledovat a podporovat naplňování potřeb dětí vyrůstajících v náhradní rodině
  • zmírňovat případné výchovné obtíže dětí
  • pomáhat při kontaktu s jejich biologickou rodinou

Kariérové poradenství a poradenství pro volbu budoucího povolání

Dětem z pěstounských rodin nabízíme také možnost Kariérové poradenství a poradenství pro volbu budoucího povolání, tedy pomoc při rozhodování v otázkách volby střední či vysoké školy, budoucího povolání, změny oboru atd.

- Na základě výsledků ve škole, individuálních rozhovorů s dítětem, diagnostiky osobnosti, motivace a intelektu nabídneme svá doporučení a spolu s dítětem a rodinou hledáme vhodnou volbu s ohledem nejen na výsledky testů ale samozřejmě také přání a zájmy dítěte.

-Orientujeme se v aktuální nabídce středních i vysokých škol, poskytujeme informace o možnostech a podmínkách studia, požadavcích při příjmacích řízením, uplatnění v jednotlivých oborech

-Nabízíme pomoc při komunikaci s vybranou školou, doprovod při návštěvě školy případně internátu atd.

Diagnostika

Pěstounské rodiny mají k dispozici také další diagnostické metody:
  • Diagnostiku osobnosti dítěte  metodou BSA  (Technika Barvově-slovních asociací neboli Barvy života)
  • Zmapování rozvoje rozumových schopností  pomocí testu WJIE (Test kognitivních schopností Woodcock-Johnson)
  • U předškoláků zjišťování školní zralosti


V případě zájmu se obracejte na Vaše klíčové pracovníky nebo přímo na nás:

Mgr. Kateřina Brázdová- psycholožka a hlavní koordinátorka kariérového poradenství
Kontaktní telefon: 720 460 747
PhDr. Zdena Rejtharová- psycholožka
Kontaktní telefon: 606 962 073

img
img
img

2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda